arrow

פיתוח ואינטגרציה

אפיון ופיתוח תוכנה לתיאום בין מערכות ארגוניות שונות לייעול ואוטומציה של תהליכי גיבוי, הפקה, שכפול והדפסה של מדיה.

פתרונות לבתי השקעות לגיבוי בהתאם לדרישות רגולציה.